ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน

** ระวังสิ้นสุดทางเพื่อน !! **

คิดเชื่อมต่อไปที่เรื่อง Isolation ยิ่งในกรณีที่ต้องมีการรวมสัญญาณหลายๆ input จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่สร้างปัญหา สัญญาณแยกกันแต่ละ Port ไม่รั่วมารบกวนกัน

อุปกรณ์ที่ใช้รวมกันหลายๆความถี่จะเรียก รวมรวม ว่า Combiner ถ้าแยกแต่ละ Band ชัดเจนจะเรียกว่า — plexer

– Diplexer รวม 2 Band

– Triplexer รวม 3 Band

Quadplexer รวม 4 Band

– POI = Point of Interface รวมหลายๆ Input ในต่างประเทศอาจมีรวมกันถึง 17 input

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *