หัดเล่นเพลง ลาก่อน

เพลงนี้เป็นการหัดใช้ Garageband โดยใช้การต่อ กีตาร์ไฟฟ้า เข้าทาง Sound Interface แล้วใช้ Garageband ในการอัด Wave เข้าไปตรงๆ

โดยที่ Effect/Plug-in ใช้ที่มีเลย แล้ว Export ออกมาเป็น wave file

ใช้ iMOVIE เป็นตัวตัดต่อ Video

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *