มาเรียน Machine Learning

ได้รับคำแนะนำมาว่าถ้าอยากรู้เรื่อง Machine Learning ให้เริ่มจาก Course นี้เลย ใน CourseSerahttps://www.coursera.org/learn/machine-learning/ ในชุดของของ Specialization จะมี 3 หลักสูตร https://www.coursera.org/learn/machine-learning?specialization=machine-learning-introduction https://www.coursera.org/learn/advanced-learning-algorithms?specialization=machine-learning-introduction https://www.coursera.org/learn/unsupervised-learning-recommenders-reinforcement-learning?specialization=machine-learning-introduction เราเน้นเรียนเพื่อความบันเทิง ดังนั้นไม่ได้มีการจ่ายเงิน เราก็เปิดเรียนได้ แต่บางอันที่เป็น Lab กับส่งการบ้านเพื่อให้ได้ certificate จะไม่ได้ ถ้าไม่ได้ serious เรื่องต้องมี Cert ก็ดูเนื้อหาได้เลย