tower, antennas, technology-820001.jpg

Mobile Tower เสาสัญญาณมือถือมีกี่แบบ

เขียนเรื่องเกี่ยวกับ เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เผื่อมีคนสนใจ เพิ่มเติมในการออกแบบ พื้นที่เป็นส่วนสำคัญ เรื่องลักษณะของดิน ฐานราก ต้องให้วิศวกร โยธา (civil Engineer ) เป็นผู้ออกแบบ บ้านเรายังดีไม่มีเรื่องของแผ่นดินไหว มากนัก ในบางประเภท ปัจจัยนี้อาจนำมาคำนวณร่วมด้วยเป็นข้อมูลต้นๆ การเลือกเสา จะเลือกเผื่อทั้งความสูงและ การรองรับของน้ำหนักของอุปกรณ์ที่จะมีในอนาคต เช่นการเพิ่ม RRU, Antenna ระบบความถี่ต่างๆ หากเราจะเริ่มต้นแบ่งลักษณะเสาก็จะเริ่มจาก Coverage ก่อน อย่างที่ทราบกันว่ายิ่ง Antenna ติดที่ตำแหน่งสูง ก็จะสามารถส่งไปได้ไกลขึ้น เพราะข้ามหัวสิ่งกีดขวาง แต่ในบางกรณี ความสูงที่มากเกินไปก็เกิดปัญหาได้ เช่นในเมือง ไม่จำเป็นต้องการความสูงเพราะจะเกิดสัญญาณ รบกวนกันเอง (จากการ overshoot) เริ่มดูรายละเอียดเสาแต่ละประเภทกัน ขนาดของเสา Pole ก็ต้องมีการคำนวณต่ออุปกรณ์ที่จะมาติดตั้ง รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ การสร้างการจับยึดต่อตัวอาคารก็มีความจำเป็น หลังคาของอาคารรองรับน้ำหนัก (Workload) ได้เท่าไร่ การเจาะยึดด้วย พุกประเภทไหน ขนาดเท่าไร่ ล้วนมีความสำคัญ ต้องใช้ Civil Engineer …

Mobile Tower เสาสัญญาณมือถือมีกี่แบบ Read More »